Store

Het ABC-NLP Handboek

Art.nr. 00028
€55.00
Op voorraad
1
Productgegevens

LET OP: dit is een voorinschrijving. Het boek wordt dinsdag 7 september 2021 geleverd.

ABC-NLP is de combinatie van Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en het ABC-model uit de gedragsanalyse. Al meer dan vijftig jaar zijn mensen die ervaring hebben met NLP er super enthousiast over. Tegelijkertijd lukt het hen niet zo goed om te onderbouwen waarom ze zo enthousiast zijn. Met ABC-NLP krijg je die onderbouwing wel! Want met het ABC-NLP handboek krijg je de onderliggende wetenschappelijke theorie.

Daarvoor is het natuurlijk wel nodig om, in alle details, ook nauwkeurig en precies de meest actuele versie van NLP te beschrijven. Zowel NLP als gedragsanalyse zijn methoden om menselijk gedrag in kaart te brengen. Dat betekent dat je beiden oneindig kan uitbreiden, zolang je maar nieuw en interessant gedrag bij mensen vindt. Alleen is het dan wel van groot belang dat je de kernonderdelen van NLP goed toepast. Want anders werkt het minder goed dan had gekund. En dat wil natuurlijk niemand!

Nergens is NLP zo populair als in Nederland. Per hoofd van de bevolking hebben wij de meeste NLP beoefenaars. Alleen is het niet zo dat dit betekent dat ons NLP onderwijs ook van een hoog niveau is. Doordat NLP mondeling van trainer op trainer wordt doorgegeven, is de boodschap vaak verouderd, vervormd en verkeerd. Juist om ervoor te zorgen dat mensen niet alleen over NLP heel enthousiast zijn en NLP heel populair is, maar ook correct wordt doorgegeven, is er nu het ABC-NLP handboek.

Want in dit handboek vind je alle kernonderdelen van NLP uit en te na beschreven. Alles wat bij NLP hoort wordt in detail behandeld. Of het nu gaat over de NLP basistechnieken om je brein optimaal te gebruiken, of alle taalpatronen om goed te communiceren of om de beste strategieën voor een goed leven je eigen te maken, het staat in het ABC-NLP handboek. Alle NLP technieken komen aan bod, alle NLP modellen en alle methoden om NLP uit te breiden. Kortom, wanneer je geen fouten wil maken met de kernonderdelen van NLP, dan is er dit ABC-NLP handboek om te ontdekken hoe NLP behoort te worden beoefend.

Dat betekent geenszins dat je met het ABC-NLP handboek slechts één manier krijgt om NLP te beoefenen. Want in werkelijkheid zijn er vele manieren om met NLP je doelen te behalen. Om die reden krijg je met het ABC-NLP handboek niet alleen alle kernonderdelen van NLP correct en up to date beschreven, maar ook alle belangrijke variaties. Kortom, voor een ieder die iets met NLP doet, is het ABC-NLP handboek de onmisbare bron om je ervan te verzekeren dat je de meeste optimale versie van NLP gebruikt. Omdat alles in het ABC-NLP handboek zo gedetailleerd wordt uitgelegd, is het ABC-NLP handboek zowel ideaal voor de NLP expert als iemand die nog geen of amper ervaring heeft met NLP.

Over Joost van der Leij

Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij heeft in meer dan twintig jaar Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP uitgebreid bestudeerd. Als academisch geschoold filosoof heet hij hierbij het voordeel dat NLP meer vorm van filosofie is dan van psychologie.

Joost is persoonlijk door Richard Bandler, de grondlegger van NLP, tot Licensed NLP Master Trainer gecertificeerd. Daarmee is Joost toegetreden tot een klein select gezelschap omdat er wereldwijd maar weinig mensen door Richard Bandler tot Licensed NLP Master Trainer™ zijn gecertificeerd. Door het directe contact met Richard Bandler put Joost direct uit de NLP bron.

Daarnaast is Joost een door de Vrije Universiteit van Amsterdam gecertificeerde OBM trainer/coach. OBM staat voor Organizational Behavior Management en is toegepaste gedragsanalyse binnen organisaties. Zijn ervaringen met OBM hebben ertoe geleid dat Joost NLP heeft gecombineerd met gedragsanalyse. Daarmee heeft Joost voor het eerste in vijftig jaar NLP van een wetenschappelijke theorie voorzien.

 • Het ABC NLP Handboek: Neuro-Linguïstisch Programmeren en gedragsanalyse 1
  • Inleiding 6
 • Een korte geschiedenis van NLP 9
  • Gedragsanalyse = behaviorisme 12
  • Vijf argumenten tegen het behaviorisme 14
 • Deel I: het Neuro-gedeelte van NLP 18
  • De vijf NLP basistechnieken 18
  • Intern en extern gedrag 20
  • De gevoelsomdraaitechniek 24
  • De zwart/wit terugspoeltechniek toekomst en verleden variant 29
   • ABC-NLP varianten zwart/wit terugspoeltechniek 35
   • Verliesverwerking 36
   • Falling out of love 37
   • Verslavingen stoppen 38
  • Stoppen met piekeren technieken 39
   • De sexy stem techniek 40
   • Antirelativeren 40
   • Shut the fuck up mantra 41
   • Affirmaties 43
   • Stop! 44
  • Goede beslissingentechniek 44
  • Het ABC-model 49
   • Beloning en straf 51
   • Deprivatie en verzadiging 55
   • Positieve en negatieve consequenties direct of in de toekomst met zekerheid of onzekerheid 56
  • Inhoud en vorm 56
  • Submodaliteiten 58
   • Waar gebruik je submodaliteiten voor? 67
  • Doel en richting 68
  • Het NLP veranderingsmodel 73
  • Associatief leren = ankeren 77
   • Het anker plaatsen, testen en versterken 79
   • Ankers verplaatsen, opheffen, bruggen bouwen en stapelen 82
  • Werken met de inhoud: Swisshh 85
   • NLP Swisshhh techniek voor een positiever zelfbeeld 87
   • Auditieve Swisshhes 92
   • Submodaliteiten optimaliseren na een Swissshhh 94
   • Overtuigingen aanpakken met een Swissshh 95
  • Tijdlijnen 99
   • Een tijdslijn uitvragen 100
   • Tijdlijn optimaliseren 101
   • Tijdlijn opschonen 104
   • Toekomstlijnopschoontechniek 105
   • Het dertig jaren plan 107
   • Hulp halen met tijdlijn 110
   • Goede gevoelens ophalen uit het verleden 111
   • Change Personal History 113
   • Doe nieuw gedrag als eerst voor de tweede keer 116
   • Oplossing ophalen uit de toekomst 117
   • Zwart/wit terugspoeltechniek en tijdslijnen 118
   • ABC-NLP varianten van tijdslijnen 121
   • Meerdere tijdlijnen tegelijkertijd 122
 • Deel 2: het Linguïstische gedeelte van NLP 122
  • Oppervlakte- en dieptestructuur met behulp van triangulatie 125
  • Communiceren met andere mensen 131
  • Het metamodel 132
   • Weglatingen 133
    • De simpele weglating 133
    • De vergelijkende weglating 134
    • Gebrek aan referentiële index 135
    • Ongespecificeerde werkwoorden 136
   • Verdraaiingen 137
    • Nominalisaties 137
    • Oorzaak/gevolg redeneringen 139
    • Mind Reading 143
    • Complex Equivalentie 144
    • Verloren Maatgever 145
   • Generalisaties 145
    • Universele Kwantor 145
    • Modale Operatoren van Noodzakelijkheid of Onmogelijkheid 146
    • Vooronderstellingen 147
   • Hoe gebruik je het metamodel 147
  • Het Miltonmodel 148
   • Indirecte taalpatronen 150
    • Het iBevel 150
    • Het negatieve bevel 152
    • Het gebruik van het woordje “niet” 153
    • De iVraag 154
    • Conversationeel Postulaat 155
    • Analoog markeren 155
   • Ambiguïteiten 158
    • Fonetische ambiguïteiten 158
     • Minder kritische beoordeling 159
    • Scope ambiguïteiten 160
    • Syntactische ambiguïteiten 160
    • Puntambiguïteiten 161
   • Metaforen 162
    • De quote 163
    • De Selectie Restrictie Violatie 164
   • Linkwoorden 165
  • Het omgekeerde metamodel 167
   • Simpele weglating redux 167
   • Vergelijkende weglatingen 169
   • Gebrek aan referentiële Index 170
   • Ongespecificeerde werkwoorden 170
   • Nominalisaties 172
   • Oorzaak/gevolg 172
   • Mind reading 173
   • Complexe Equivalentie versus reframen 174
   • Verloren Maatgever 175
   • Universele Kwantoren 176
   • Modale operatoren van noodzakelijkheid of onmogelijkheid 177
   • Vooronderstellingen 178
    • Vooronderstellingen in het metamodel 181
    • Analoog markeren en vooronderstellingen 182
    • Vooronderstelling van tijd 183
    • Vooronderstelling van een reeks 184
    • Vooronderstelling van of 185
    • Vooronderstelling van realisatie 185
    • Vooronderstelling van bijwoorden of bijvoeglijk naamwoorden 186
    • Vooronderstelling van verandering 187
    • Vooronderstelling van commentaar 187
    • Vooronderstelling van bestaan 188
    • Vooronderstelling van naam 188
    • Vooronderstelling van kenmerk 189
    • Vooronderstelling van zelfstandig naamwoord 189
    • Vooronderstelling van kwantoren 189
    • Vooronderstelling van beperking 189
    • Vooronderstelling van equivalentie 189
    • Vooronderstelling van verplaatsing 189
    • Vooronderstelling van modale operator 190
    • Vooronderstellingen versus double binds 190
   • Combineren van taalpatronen 191
   • Statisch versus dynamisch oftewel zijn versus worden 191
  • Hypnose 192
   • Wat is hypnose? 196
   • De structuur van hypnotische sessie 200
   • Het voorgesprek 200
   • Het opwekken van ontspanning 202
   • Hypnotische inductie 202
    • Fragmentatie 202
    • Patrooninterruptie 203
    • Regressie 204
    • Overload 205
    • Entrainment 205
    • Identificatie 206
   • Testen van hoe diep de hypnotische trance is 207
    • Arm catalepsie 207
    • Armlevitatie 209
   • Trance utilisatie 210
    • Oplossen van psychosomatische klachten 210
    • Cataleptische arm als timer 213
    • Ja/nee vingersignalen 213
    • Pijnbestrijding met hypnose 215
    • Diep Trance Identificatie 218
    • Drug of Choice 220
    • Amnesia patronen 221
    • Time Distortion 222
   • Future pacing en posthypnotische suggesties 224
   • Wakker maken 226
  • Rapport 227
   • Hoe je rapport maakt 230
   • Ongemerkt spiegelen 231
   • Onbewuste signalen 231
   • Ademhalen en spreeksnelheid 231
   • Accenten en specifieke frases 232
   • Meegaan in de belevingswereld van de ander 232
 • Deel 3: het Programmeren van NLP 233
  • Het TOTE-model en modelleren 233
  • Chunken 236
  • NLP veranderingsmodel redux 238
  • Feedback 240
  • ABC-NLP strategieën 242
   • Accessing cues 246
   • ABC-NLP strategieën optimaliseren 247
   • Goed gedrag in kaart brengen 248
   • Modelleren 250
  • Metaprogramma’s 253
   • Het Jehova-getuige metaprogramma 255
   • Hiërarchie van waarden 255
   • Hoe bepaal je een waardenhiërarchie? 256
   • Vergelijk de waardenhiërarchie met de werkelijkheid 259
   • Modale operatoren 260
   • Filter aan versus filter uit 261
   • Introvert versus extrovert 262
   • Optie versus procedures 263
   • Intern versus extern 263
   • Propulsiesysteem 264
   • Chunkgrootte 265
   • Verschillen versus overeenkomsten 265
   • Proactief, actief, reactief 265
   • Uptime versus downtime 266
   • Hoe hypnose te gebruiken om metaprogramma’s te veranderen 266
  • ABC-NLP strategieën voor coaches 267
   • Het NLP Kring Coach format 267
   • Provocatieve therapie 270
   • Van serieusheid naar humor 271
   • Van onverschillig naar liefdevol 272
   • Branding, marketing & sales voor de ABC-NLP coach 273
    • Branding 274
    • Marketing 275
    • Sales 276
  • ABC-NLP strategieën voor trainers 277
   • Geneste loops 278
   • Het tracken van deelnemers 280
  • NLP basisvooronderstellingen 281
   • De kaart is niet het gebied 282
   • Al het menselijk valt uit te drukken in termen van de vijf zintuigen 283
   • Er is geen falen, er is alleen maar feedback 284
   • Het is makkelijker om je ervaring van de werkelijkheid te veranderen, dan de werkelijkheid zelf 285
   • Iedereen draagt de oplossing voor zijn problemen altijd bij zich 285
   • De betekenis van je communicatie is de reactie die je krijgt 286
   • Elk intern en extern gedrag heeft een positieve intentie 286
   • Iedereen is diep van binnen een fantastisch mens en we spreken mensen alleen aan op hun gedrag 287
  • Samenhang 288
 • Deel vier: hoe meten we intern gedrag? 293
  • Voorspellend model, modelleren en Bayesiaanse statistiek 298
  • Bayesiaanse statistiek 300
   • Conditionele waarschijnlijkheid 301
  • Het Bayesiaanse brein 303
  • Bayesiaans modelleren 303
 • Conclusie 307
 • Literatuur 307
Bewaar dit product voor later