NLP Business Practitioner

Seal of Quality of The Society of NLP
Seal of Quality of The Society of NLP

Als enige in de wereld geeft Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij de Licensed NLP Business Practitioner™ op een top 100 universiteit, namelijk de Vrije Universiteit van Amsterdam. Door Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) te combineren met Organizational Behavior Management (OBM) wordt NLP van een wetenschappelijk framework voorzien. Deze course manual is de bewerking van de course manual op de universiteit. Het verschil is dat deze course manual vanuit het perspectief van (NLP) is geschreven, terwijl de versie op de universiteit vanuit het perspectief van OBM is geschreven. Mocht je noch iets van OBM noch iets van NLP weten, dan is dit de beste versie. Wat je leert met de Licensed NLP Business Practitioner™ kun je wetenschappelijk het beste beschrijven als Verbaal Conditioneren. Vandaar dat in deze course manual deze twee termen door elkaar heen worden gebruikt.

Belangrijk: wanneer je deze opleiding wilt volgen op de universiteit, zijn er wel twee eisen: a) dat je minimaal HBO niveau hebt en b) dat je tegelijkertijd de OBM Practitioner opleiding doet als je die nog niet hebt gedaan. Mocht je hier niet aan voldoen of niet belangrijk vinden dan kun je de Licensed NLP Business Practitioner™ opleiding ook in Dubai doen omdat wij deze opleiding daar ook verzorgen.

Wetenschappelijk onderzoek heeft vastgesteld dat wat er na gedrag gebeurd, de consequenties, veel meer invloed op toekomstig gedrag heeft, dan wat er voor het gedrag plaatsvindt, de antecedenten. Tegelijkertijd functioneert elke consequentie, per definitie, weer als antecedent wanneer toekomstige gedrag daadwerkelijk weer plaatsvindt. Verbaal gedrag is een van de meest voorkomende antecedenten. En, wanneer je beseft dat complimenten een belangrijke consequentie zijn, speelt het verbale ook een voorname rol bij de consequenties. Om die reden besteden we in het kader van de Licensed NLP Busines Practitioner™ opleiding aandacht aan verbaal conditioneren. Want zowel de effectiviteit van verbale antecedenten als van verbale consequenties wordt aanzienlijk vergroot wanneer je de juiste woorden gebruikt.

Woorden zijn geconditioneerde stimuli. Pavlov, de vader van de experimentele gedragsanalyse, was al bezig met de invloed van woorden.

The method of inducing hypnosis in man involves conditions entirely analogous to those which produced it in our dogs. […] At present the more usual method consist in the repetition of some form of words, describing sleep, articulated in a flat and monotonous tone of voice [i.e., direct verbal suggestions of relaxation and sleep]. Such words are, of course, conditioned stimuli which have become associated with the state of sleep. In this manner any stimulus which has coincided several times with the development of sleep can now by itself initiate sleep or a hypnotic state. […] Most of the procedures producing hypnosis become more and more effective the more frequently they are repeated. (Pavlov, 1927, Lecture 23)

NLP is ontwikkeld om stiekem aan hypnose te doen. Dat was nodig in de jaren 70 omdat de mainstream wetenschappers hypnose nog niet erkenden. Sinds de jaren 90 is dat wel het geval en sindsdien gebruiken we bij moderne NLP openlijk hypnose. Naast hypnose is het sowieso belangrijk dat de woorden die je gebruikt invloed hebben op het gedrag van anderen. Skinner, de grote voorman van het behaviorisme, maakte dan ook een onderscheid tussen communiceren om de wereld te beschrijven en communiceren om de wereld te veranderen. Dit onderscheid staat centraal in de module Verbaal Conditioneren. Soms is het van belang om heel precies te specificeren wat er aan de hand is. Dat geldt niet alleen voor de OBM aanpak, maar ook voor NLP. Vaker is echter het geval dat je communiceert om iets gedaan te krijgen. Je wilt met je woorden gewenst gedrag initiëren of positief bekrachtigen met complimenten. Welke van deze twee activiteiten je ook doet, in beide gevallen maakt het veel uit in hoe je je woorden formuleert. Daarnaast is het ook van belang dat je je woorden ondersteunt met wat Skinner intern gedrag noemt, en dat je goed rekening houdt met het interne gedrag van de mensen tot wie je je richt. In de Licensed NLP Busines Practitioner™ leer je precies hoe je dat het beste doet.

Dit programma is uniek in Europa. Zoals je waarschijnlijk weet wordt er in Amerika veel aandacht besteed aan NLP, presenteren en formuleren en wordt hierin op brede schaal in organisaties op getraind. In Nederland behoort u met uw combinatie van OBM en verbaal conditioneren tot de pioniers.

Alle details van wat je nog meer leert met de Licensed NLP Business Practitioner vind je in de ABC-NLP studiegids die je hier downloadt: ABC-NLP studiegids

De logistieke details zijn:

  • Data Licensed NLP Business Practitioner op de Vrije Universiteit: zie formulier hieronder.
  • Data OBM Practitioner: zie het onderstaande formulier.
  • Tijden: 10 tot 17 uur.
  • Locatie: NLP Business Practitioner Vrije Universiteit Hoofdgebouw, De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam
  • Tarief OBM Practitioner a 2750,- euro inc. BTW
  • Tarief Licensed NLP Business Practitioner™ a 3750,- euro inc. BTW
  • Tarief voor de combinatie van de OBM Practitioner en de Licensed NLP Business Practitioner™ a 5000,- euro inc. BTW