Wanneer mag ik mijzelf ABC-NLP coach of ABC-NLP trainer noemen?

Om jezelf ABC-NLP coach of ABC-NLP trainer te mogen noemen en vermeld te worden op de ABC-NLP website, is het volgende nodig:

 1. Het behalen van het Licensed NLP Master Practitioner™ certificaat voor ABC-NLP coach dan wel het Licensed NLP Trainer™ certificaat voor ABC-NLP trainer.
 2. Het behalen van óf het OBM Foundation certificaat, óf het OBM Practitioner certificaat óf het ABC Fundamentals certificaat.

Er is voor onafhankelijke dubbele certificering gekozen om drie redenen. De eerste reden is dat ABC-NLP duidelijk uit twee delen bestaat, namelijk: Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) en toegepaste gedragsanalyse. Organizational Behavior Management (OBM) is de enige vorm van toegepaste gedragsanalyse waarvoor je in Nederland gecertificeerd kan worden. Vandaar de keuze voor OBM, ook al gaan we ervan uit dat er ABC-NLP coaches of ABC-NLP trainers zijn die  toegepaste gedragsanalyse vooral zullen toepassen op individuele coachees of trainees en niet per sé op een hele organisatie of een team. Desalniettemin, het OBM protocol is identiek aan het protocol dat wordt gebruikt bij toegepaste gedragsanalyse voor individuen. 

De tweede reden is dat we bewust hebben gekozen voor certificering door derde partijen. ABC-NLP is onder andere ook een reactie op het gebrek aan kwaliteit binnen het NLP onderwijs bij de meeste NLP instituten. Dat gebrek heeft er ook mee te maken dat opleidingsinstituten zelf certificaten printen. Als je zelf je eigen certificaten print, dan is er helemaal geen controle meer over de kwaliteit. Uiteraard is er zonder onafhankelijke examinering ook minder controle over kwaliteit, maar wanneer er een derde partij een beetje over je schouder meekijkt bij certificering, zorgt dat er toch voor dat de kwaliteit omhoog gaat.

De derde reden is dat ABC-NLP coaching en ABC-NLP training aantoonbaar beter werkt, dan reguliere NLP zoals uit dit onderzoek blijkt:

Om te voorkomen dat net zoals bij NLP Jan en Alleman zelf certificaten gaat printen, is het belangrijk om vanaf dag één een duidelijk scheiding te maken tussen NLP aan de ene kant en ABC-NLP aan de andere kant.

Omdat de NLP certificaten elders worden uitgelegd, gaat dit artikel vooral over hoe je een OBM certificaat kan behalen. Mocht je al wel NLP trainer of NLP Master Practitioner zijn, maar nog geen certificaten van The Society of NLP® van Richard Bandler hebben, dan is er de ABC-NLP nascholing om deze certificaten alsnog te behalen.

Om te beginnen: het ABC Fundamentals certificaat bestaat nog niet. Het is duidelijk dat ABC-NLP coaches en ABC-NLP trainers het liefst het ABC Fundamentals certificaat willen hebben. Dus we zijn hard bezig om dat te realiseren. Zodra het ABC Fundamentals certificaat werkelijkheid wordt, dan vervangt het ABC Fundamentals certificaat het hieronder beschreven OBM Foundations certificaat. Inhoudelijk zijn de opleidingen die tot deze certificaten leiden bijna hetzelfde. Het enige verschil is dat bij de OBM Foundation de context meer de organisatie is en bij ABC fundamentals de context meer het individu is.

Twee sporen voor OBM certificering

Niet alleen zijn er twee verschillende OBM certificaten, namelijk de OBM Foundation en de OBM Practitioner, er zijn ook twee verschillende sporen. Je kan geheel zelf kiezen welk spoor jou het meeste aanspreekt. Het ene spoor is het theoretische spoor, het tweede spoor is het praktische spoor.

Spoor 1 (theoretisch): de NLP Advanced Master Practitioner

Voor het theoretische spoor is er de Licensed NLP Advanced Master Practitioner™ opleiding. Dit is een zevendaagse opleiding waarbij je naast het OBM Foundation programma, ook de wetenschappelijke en filosofische basis van ABC-NLP krijgt. Dit houdt in:

 • Dag 1: Wat is wetenschap? Wat is NLP? Wat is toegepaste gedragsanalyse?
 • Dag 2: De zeven stappen van het behandelingsprotocol van toegepaste gedragsanalyse: Antecedenten, Behavior & Consequenties.
 • Dag 3: Geschiedenis van NLP en toegepaste gedragsanalyse: Introspectionisme, Behaviorisme en Cybernetica. Met onder andere het TOTE-model.
 • Dag 4: De breintypen van Cybernetic Big Five Theory en de relatie met het ABC-model.
 • Dag 5: Taalfilosofie met onder andere onbekende vooronderstellingen, samenhang van NLP en waarom de NLP basisvooronderstellingen zijn wat ze zijn.
 • Dag 6: Echt wiskundig modelleren met Bayesiaanse netwerken.
 • Dag 7: De enige praktische dag met alle ABC-NLP versies van standaard NLP technieken zoals zwart/wit terugspoeltechniek en tijdlijnen.

Na het volgen van de Licensed NLP Advanced Master Practitioner™ opleiding krijg je het  Licensed NLP Advanced Master Practitioner™ certificaat van The Society of NLP® van Richard Bandler met oorspronkelijke handtekening van Richard Bandler als bewijs dat je NLP op een hoog niveau doorgrondt. Je wordt ook uitgenodigd om een artikel te schrijven naar aanleiding van wat je in de opleiding hebt geleerd. Tijdens en na de opleiding word je hierin begeleid. Wanneer er genoeg artikelen zijn, worden ze gepubliceerd in The Protoscientific Journal of Neuro-Linguistic Programming.

Tijdens en na deze opleiding krijg je ook toegang tot een online leeromgeving voor de OBM Foundation. Daar krijg je aan de hand van leervragen een spelomgeving waar een AI je de juiste vragen voorschotelt om ervoor te zorgen dat je de theorie van OBM helemaal doorgrondt. In deze online leeromgeving zit de mogelijkheid om het examen te doen voor het OBM Foundation certificaat. Dit certificaat wordt uitgegeven door de Vrije Universiteit van Amsterdam. Vanwege de onderwijsinspectie is dit certificaat alleen beschikbaar voor mensen met een HBO of WO diploma. Mocht je geen HBO of WO diploma hebben, dan is er een andere route. Dan doe je een online examen bij APMG, een internationale certificeringinstantie. Je kan nog steeds examen doen in de online leeromgeving en mensen die dat examen halen, slagen zeer waarschijnlijk ook voor het APMG examen. Alleen is er via die route dus wel een extra examen bij een externe partij. Je krijgt dan het OBM Foundation certificaat van OBM Dynamics.

Spoor 2 (praktisch): de opleiding Invloed Vergroten

Het tweede spoor is de zevendaagse opleiding Invloed Vergroten. Deze opleiding volgt de zeven stappen van het OBM protocol, oftewel het protocol van de toegepaste gedragsanalyse:

 • Dag 1: ABC Awareness sessie plus stap 1 van het OBM protocol: je grote doel bepalen met specificeren.
 • Dag 2: Breintypen en het ABC-model deel 1 plus stap 2 van het OBM protocol: meten.
 • Dag 3:  Breintypen en het ABC-model deel 2 plus stap 3 van het OBM protocol: ABC-analyse.
 • Dag 4: Breintypen en het ABC-model deel 3 plus stap 4 van het OBM protocol: feedback.
 • Dag 5: Hypnotische taalpatronen deel 1 plus stap 5 van het OBM protocol: subdoelen stellen.
 • Dag 6: Hypnotische taalpatronen deel 2 plus stap 6 van het OBM protocol: positief bekrachtigen.
 • Dag 7: Hypnotische taalpatronen deel 3 plus stap 7 van het OBM protocol: evalueren en bijsturen.

Tijdens deze opleiding krijg je ook toegang tot de online leeromgeving. Voor het behalen van het OBM Practitioner certificaat is het nodig om het theoretische examen in deze leeromgeving te halen. Daarnaast is het nodig om een Prestatie Verbeter Plan (PVP) te schrijven en voor een deel te implementeren. Hiervoor krijg je toegang tot de OBM Optimizer, online software die je helpt bij het opstellen van je PVP. De PVP implementeer je óf binnen een organisatie óf bij één coachee of trainee. Wanneer je dit ook hebt gedaan, dan kun je op examen gaan bij de Vrije Universiteit indien je een HBO of WO diploma hebt. Dit is een praktijkexamen waarbij je je PVP presenteert en daarna vragen over je PVP beantwoordt. Tot nu toe hebben wij een 100% slagingspercentage omdat we je aan alle kanten helpen om dit examen te halen. Wanneer je slaagt, krijg je het OBM Practitioner certificaat van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Mensen zonder HBO of WO diploma volgen weer de route via APMG en krijgen het OBM Foundation certificaat van OBM Dynamics.

Aanvragen gratis en vrijblijvend verkennend gesprek

Logistieke details van beide opleidingen:

 • Locatie: NLP.amsterdam
 • Adres: Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
 • Tijden 10 tot 17 uur.
 • Data, zie onderstaand formulier.

Omdat we rekening houden met eventuele overlap tussen de bovenstaande programma’s dan wel bestaande hiaten, wordt elk programma aangepast aan de individuele deelnemer. Om te bepalen wat je precies wel en wat niet hoeft, spreken we eerst een keer af om een en ander te overleggen. Dit kan via de telefoon, Zoom of langskomen bij ons in Amstelveen. Wanneer je interesse hebt, vul dan het onderstaande formulier in en dan maken we een afspraak: