Welkom bij ABC-NLP

Hartelijk welkom bij ABC-NLP. ABC-NLP staat voor de combinatie van het ABC model uit de toegepaste gedragsanalyse – en dan met name uit Organizational Behavior Management (OBM) – en Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP). ABC staat voor Antecedent, Gedrag (Behavior) en C staat voor Consequentie. Het Antecedent is gedefinieerd als hetgeen plaatsvindt voor het Gedrag en de Consequentie is gedefinieerd als hetgeen dat plaatsvindt na het gedrag. Gedragsanalisten hebben ontdekt dat de meeste mensen inzetten op het Antecedent om gedrag positief te beÏnvloeden, terwijl uit onderzoek blijkt dat de Consequenties veel meer invloed hebben op blijvende positieve verandering in de toekomst.

De combinatie van het ABC model met NLP is voor drie groepen mensen belangrijk:

  1. Voor mensen die noch ervaring hebben met NLP noch met OBM.
  2. Voor mensen die wel ervaring hebben met OBM, maar geen ervaring met NLP.
  3. Voor mensen die geen ervaring hebben met OBM, maar we met NLP.

ABC-NLP voor mensen zonder NLP of OBM ervaring

Er zijn heel veel NLP opleidingen in Nederland en België. De kwaliteit van deze opleidingen verschilt nogal sterk. Bijna alle opleidingen zijn heel leuk om te doen, maar vaak leer je geen NLP of sterk verouderde NLP. Het grote voordeel van ABC-NLP is dat we het samen ontwikkelen met het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is ABC-NLP goedgekeurd door The Society of NLP van Richard Bandler. Op die manier heb je de garantie dat wanneer je ABC-NLP leert dat je absoluut de nieuwste en meest correcte versie van NLP leert en tegelijkertijd de best wetenschappelijk onderbouwde versie van NLP leert.

NLP opleidingen focuses terecht op persoonlijke vaardigheden en het doel is uiteraard ervoor te zorgen dat het met de deelnemers zo goed mogelijk gaat. Tegelijkertijd is er meestal weinig aandacht voor het gebruik van NLP binnen het bedrijfsleven tenzij je een NLP Business Practitioner doet. Bijna iedereen die NLP doet, vindt NLP geweldig en heeft er heel veel aan. OBM is NLP voor bedrijven. Waar je met NLP het individu optimaliseert, optimaliseer je met OBM organisaties en bedrijven. Kortom, met ABC-NLP krijg je het beste op persoonlijk vlak en zakelijk vlak.

ABC-NLP voor de NLP beoefenaar

soc_gifVoor de NLP beoefenaar geldt dat hij of zij voornamelijk inzet op het Antecedent. Als coach of trainer is de NLP beoefenaar bezig een trainee of coachee te leren hoe hij met bepaalde NLP technieken psychische problemen, bijvoorbeeld rond stress, kan oplossen, beter kan communiceren, slimmer om kan gaan met zijn tijd of een betere verkoper wordt om maar enkele voorbeelden te geven van NLP binnen een zakelijke omgeving. De coachee of trainee leert de NLP technieken en gaat daarna zijn eigen gang om te onderzoeken hoe goed hij deze NLP technieken kan inzetten om zijn doelen te behalen. Meestal vindt de training of coaching om de paar weken plaats en uiteraard wordt er wel even stilgestaan bij de behaalde resultaten in de afgelopen periode, maar veel te weinig gezien vanuit de gedragsanalyse.

Om die reden is het ook voor de NLP beoefenaar een goed idee om NLP met het ABC model te combineren. Alleen kan je niet alles zomaar met NLP combineren. Om die reden is het goed om te weten dat Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij van ABC-NLP het ABC-model heeft omgezet in NLP strategieën. Op die manier weet je als NLP beoefenaar dat ABC-NLP puur NLP is die gebruikt maakt van de ABC strategie uit de gedragsanalyse. Bovendien heeft Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij een uitgebreid artikel geschreven over de link tussen het ABC-model uit de gedragsanalyse en het TOTE-model uit de cybernetica waarop NLP is gebaseerd.

Aangezien de meeste NLP beoefenaars veel te veel inzetten op het Antecedent heeft Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij ook alle NLP technieken zo aangepast dat de verhouding Antecedent/Consequenties in plaats van 80/20 veel meer richting de 20/80 gaat. Voor coaching en training is dat een extra kunststukje omdat anders dan bij gedragsverandering binnen een organisatie je als trainer of coach niet continu bovenop de coachee of trainee zit. Een belangrijk onderdeel van de Consequenties is dat wat je na de positieve gedragsverandering doet vooral binnen de kortst mogelijke keren plaatsvindt. Binnen een organisatie is dat gemakkelijker te doen dan bij training of coaching. Om die reden heeft Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij niet alleen alle NLP technieken aangepast, maar ook de manier van training geven up-to-date gemaakt met het ABC-model en apps ontwikkeld om sneller en effectiever de Consequenties in te kunnen zetten.

ABC-NLP voor de gedragsanalist

Organisaties conditionerenVoor de gedragsanalist geldt dat hij of zij wel waarneemt dat het Antecedent minder oplevert dan de Consequenties, maar dat hij of zij te weinig oog heeft voor de mogelijkheden om zowel het Antecedent als de Consequenties te optimaliseren. Dat betekent geenszins dat er ook maar iets wordt afgedaan aan de bevindingen van de gedragsanalyse. Ook bij ABC-NLP onderschrijven we volledig het idee dat wat er na positieve gedragsverandering plaatsvindt, de Conseuqenties, veel belangrijker is en meer invloed heeft op het toekomstige gedrag dan wat er voor de gewenste gedragsverandering plaatsvindt. Ook wij vinden dat waar er normaal gesproken 80% van de aandacht, energie en tijd in het Antecedent wordt gestoken en maar 20% in de Consequenties, het veel beter is om slechts 20% hiervan aan het Antecedent te besteden en 80% aan de Consequenties. Dat blijft als een paal boven water staan.

Tegelijkertijd is onze ervaring vanuit NLP dat mensen zaken vaak goed bedoelen, maar slecht uitvoeren of formuleren, met name omdat er onvoldoende rekening wordt gehouden met hypnose. Hypnose was in de jaren zeventig van de vorige eeuw een heikel onderwerp. Om die reden heeft Richard Bandler NLP gecreëerd zodat hij, zonder dat mensen het doorhadden, hypnotische processen kon gebruiken om zaken te optimaliseren. In de jaren negentig van de vorige eeuw heeft de wetenschap hypnose ontdekt en omarmd. Zo gebruiken vandaag de dag alle kinderziekenhuizen in Nederland hypnose om angst en pijn bij kinderen te bestrijden.

Binnen organisaties wordt nog veel te weinig rekening gehouden met de hypnotische processen die in ons brein plaatsvinden. Om die reden is de kans groot dat zowel het Antecedent als de Consequenties suboptimaal worden uitgevoerd. Door je met ABC-NLP alle relevante hypnotische vaardigheden eigen te maken, ben je als gedragsanalist in staat om zowel het Antecedent als de Consequenties optimaal in te zetten. En dan uiteraard nog steeds in de juiste verhouding: 20% Antecedent en 80% Consequenties, maar nu op zo’n manier dat wat de gedragsanalist bedoelt te doen en te communiceren ook daadwerkelijk gecommuniceerd en gedaan wordt rekening houdend met hoe ons brein werkt met een bewustzijn, een onbewustzijn en alle hypnotische processen die daar invloed op hebben.

Als je gedragsanalyse vooral ziet als operant conditioneren, kan je stellen dat je met ABC-NLP naast het operant conditioneren ook klassieke conditionering aan je repetoire als gedragsanalist toevoegt. Skinner, de grote voorman van de gedragsanalyse, erkent zonder meer dat mensen ook intern gedrag hebben. Gedragsanalyse focust vooral op extern gedrag. Met ABC-NLP leer je niet alleen extern gedrag positief bekrachtigen, maar ook intern gedrag. Zowel het interne gedrag van jezelf als van andere mensen.

ABC-NLP opleidingen

Licensed NLP Master Trainer Joost van der Leij biedt diverse ABC-NLP en OBM opleidingen aan. Voor 2018 staan de volgende opleidingen op het programma:

  1. Wetenschappelijke ABC-NLP Business Practitioner bij de Vrije Universiteit van Amsterdam. Start 10 januari 2018.
  2. Reguliere OBM Practitioner bij TIOUW in Amstelveen. Start 21 oktober 2018.
  3. Reguliere ABC-NLP Practitioner bij TIOUW in Amstelveen. Start 30 januari 2018.
  4. ABC-NLP Business Practitioner in Dubai. 10 tot en met 16 maart 2018
  5. Reguliere ABC-NLP Master Practitioner bij TIOUW in Amstelveen. Start 28 september 2018.

Op de ABC-NLP website vind je verder alle informatie die nodig is om je inzicht te geven in wat ABC-NLP voor jou kan betekenen. Naast alle informatie op de website, ben je ook van harte welkom om een geheel gratis en vrijblijvend verkennend gesprek te hebben over ABC-NLP. Wanneer je dit verkennende gesprek aanvraagt, dan neemt een van onze medewerkers contact met je op voor het maken van een belafspraak of om langs te komen. Dit gesprek is met Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij. Dit gesprek vraag je aan door het onderstaande formulier in te vullen: