Een beter zelfbeeld, meer eigenwaarde en eigenliefde met de Shwissshh-techniek

Vroeger was voor iedereen duidelijk wat een zelfbeeld inhield. Maar de afgelopen jaren zijn steeds meer mensen respect gaan opeisen (terwijl volgens mij je respect toch vooral moet verdienen in plaats van opeisen). Het opeisen van respect heeft er wel toe geleid dat mensen steeds minder met hun zelfbeeld bezig zijn en in plaats daarvan zich meer bezighouden met hun eigenwaarde en eigenliefde. Bij NLP gaan we ervan uit dat je al het menselijke op een nuttige manier kan uitdrukken in termen van de vijf zintuigen.

Een zelfbeeld is een duidelijke vorm van een visualisatie, terwijl het bij eigenliefde en eigenwaarde juist meer om een gevoel draait. Voor de meeste mensen zijn gevoelens echter te vaag om gemakkelijk te hanteren. Vandaar dat we bij de ABC-NLP Practitioner vooral met je zelfbeeld bezig zijn. En wat blijkt dan? Bij de meeste mensen is het mogelijk om het zelfbeeld veel en veel positiever te maken. En is je zelfbeeld eenmaal een stuk positiever, dan ga je vanzelf ook meer van jezelf houden en krijg je meer eigenwaarde. Oftewel, je gevoel over jezelf wordt ook nog eens een stuk beter wanneer je een veel positiever zelfbeeld hebt.