Communiceren om te beïnvloeden met hypnose

In de voorgaande sessies zijn de hypnotische taalpatronen al aan bod gekomen, in deze sessie leer je alles wat nodig is om zowel andere mensen te hypnotiseren als om zelf in een diepe hypnotische trance te gaan. Het leuke is dat hypnose pas sinds kort algemeen geaccepteerd is, maar de afgelopen decennia meestal werd genegeerd. Behalve dan door zowel NLP als de toegepaste gedragsanalyse. De vader van de toegepaste gedragsanalyse, Pavlov, was al met hypnose bezig. En NLP is speciaal in de jaren zeventig ontwikkeld om stiekem aan hypnose te kunnen doen.

De grondlegger van NLP, Richard Bandler, heeft namelijk ontdekt dat alle therapeuten die iets bereikten bij hun cliënten een vorm van hypnose gebruikten. Om die reden wilde hij alle andere therapeuten ook hypnose leren, maar die weigerden dat vanuit onwetendheid. Toen heeft hij NLP bedacht om hen toch hypnose te leren maar dan onder de noemer NLP. Sinds hypnose in de jaren negentig door de wetenschap is omarmd, heeft Richard Bandler NLP geheel hervormd om alle stiekeme en langdurige en complexe NLP technieken te vervangen door veel effectievere vormen van hypnose. Dat is de reden dat je soms langdradige NLP opleidingen ziet. Daar onderwijzen ze nog NLP zonder hypnose en onderwijzen ze dus onnodig complexe technieken die veel meer tijd kosten dan de moderne hypnosetechnieken.

Het grote voordeel van hypnose is dat je veel directer met het onbewustzijn van jezelf of van de ander kan communiceren. Dat betekent dat het onbewuste direct kan suggereren ongewenst gedrag te laten en te beginnen met gewenst gedrag.