Event description

OBM Practitioner

OBM staat voor Organizational Behavior Management. Voor de duidelijkheid, omdat je hier op de ABC-NLP website zit, OBM is geen NLP. Het is een compleet andere manier om gedrag positief te beïnvloeden en OBM heeft ook veel raakvlakken met NLP, maar het is compleet iets anders. Dat betekent dat je ook geen NLP achtergrond hoeft te hebben om aan OBM te doen.

OBM is toegepaste gedragsanalyse voor organisaties. Wanneer je gedrag positief wilt beïnvloeden dan dien je rekening te houden met de drie manieren waarop het brein leert. Deze drie manieren zijn:

 1. Imprinting. Dit gebeurt direct na de geboorte en kun je later in je leven dus niet meer veranderen.
 2. Associatief leren. Hierbij legt je brein een relatie tussen twee zintuiglijke waarnemingen. Waar rook is, is vuur. Maar ook vaak tussen wat we zien en horen en wat we emotioneel voelen.
 3. Instrumenteel leren. Hierbij legt je brein een relatie tussen wat je doet en of je daarmee je doelen bereikt.

[Zie hierover de video over de drie manieren waarop het brein leert.]

NLP werkt vanwege associatief leren. OBM werkt vanwege instrumenteel leren. Vandaar dat OBM en NLP ook zo goed samen gaan. Instrumenteel leren is het beste te begrijpen volgens het ABC-model. In dit model staat de A voor Antecedenten. Antecedenten staat voor alles wat er gebeurt en nodig is voordat je bepaald gedrag doet. De B staat voor het gedrag (Behavior in het Engels). En de C staat voor Consequenties. Consequenties is alles wat er gebeurt nadat je het gedrag hebt gedaan.

[Zie hierover de video over het ABC-model.]

Het ABC-model leert ons dat als er binnen een organisatie te veel ongewenst gedrag is, dat dit betekent dat dit ongewenste gedrag te veel wordt beloond. En andersom: als er te weinig gewenst gedrag binnen een organisatie is, dan betekent dit dat er te weinig positieve bekrachtiging van dit gewenste gedrag plaatsvindt. Dan is het dus hoog tijd om met OBM aan de slag te gaan! Want met OBM heb je de perfecte tool in handen om ongewenst gedrag te verminderen en gewenst gedrag te vermeerderen.

OBM bestaat uit zeven stappen en tijdens de OBM Practitioner opleiding worden al deze stappen uitgebreid behandeld. Belangrijker nog, tijdens de OBM Practitioner opleiding doe je meteen een praktijkcasus zodat je meteen in de praktijk brengt wat je leert. Je kan dit zien als een soort stage.

De zeven stappen van OBM zijn:

 1. Specificeren van het gewenste gedrag.
 2. Meten van het gewenste gedrag.
 3. ABC-analyse maken van het gewenste gedrag.
 4. Feedback naar de medewerkers toe.
 5. Doelen stellen in samenspraak met de medewerkers.
 6. Beloningen vaststellen samen met de medewerkers.
 7. Evalueren en bijsturen.

De beste plek om de OBM Practitioner te doen, is bij het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Management (ADRIBA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. De Vrije Universiteit heeft mij opgeleid en gecertificeerd tot OBM trainer/coach. Daarnaast heeft ADRIBA mij gemachtigd om de OBM Practitioner te geven. Wanneer je bij mij de OBM Practitioner doet dan kun je ook zonder meer bij de Vrije Universiteit het examen doen om als OBM Practitioner te worden gecertificeerd. Dus wat dat betreft, maakt het niets uit of je bij ADRIBA de OBM Practitioner doet of bij mij. Als je echter puur alleen OBM wil leren, kun je dat het beste bij ADRIBA doen, tenzij dat financieel slecht uitkomt.

Naast financiële redenen zijn er nog twee andere belangrijke reden waarom je toch voor mij kiest in plaats van ADRIBA. De eerste reden is heel specifiek: mocht je een achtergrond in NLP hebben dan is het slimmer om de OBM Practitioner bij mij te doen omdat ik steeds uitleg hoe je OBM met NLP combineert. De tweede reden is algemener. ADRIBA wil graag dat haar OBM trainer/coaches OBM toepast binnen een specifieke context. Bij mij is de context aan de ene kant NLP, maar aan de andere kant Management Cybernetics. Alleen bij mij leer je OBM combineren met Management Cybernetics.

De OBM Practitioner en Management Cybernetics

Management Cybernetics is een tool om organisaties te modelleren. Management Cybernetics werkt net zo goed voor een eenmanszaak als voor een hele multinational. Op 29 maart 2019 verschijnt mijn boek over Management Cybernetics. OBM en Management Cybernetics gaan hand in hand omdat Stafford Beer, de bedenker van Management Cybernetics, OBM helemaal in Management Cybernetics heeft geïntegreerd. Voor de OBM practitioner is het handig om Management Cybernetics als tool in de bagage te hebben omdat je met Management Cybernetics de organisatie als geheel in kaart brengt. Met OBM werk je aan heel specifiek gedrag binnen een organisatie op een heel concreet niveau. Terwijl je met Management Cybernetics kijkt naar alle aspecten van de organisatie op een meer abstract niveau.

Met Management Cybernetics kun je niet alleen de organisatie perfect modelleren, maar ook diagnosticeren. Want veel organisaties zijn organisch gegroeid zonder dat er bewust over is nagedacht wat de beste organisatiestructuur is. Wanneer je met Management Cybernetics de organisatie hebt gediagnosticeerd, kun je vervolgens de organisatie optimaliseren en zelfs revitaliseren door de organisatie wel bewust te ontwerpen. Want Management Cybernetics laat zien dat de volgende vijf systemen aanwezig moeten zijn in de organisatie zodat de organisatie gezond is:

 1. Levensvatbare Systemen I die of het geld verdienen of maatschappelijk nut opleveren.
 2. Systeem II als backoffice die informeel coördineert tussen de verschillende Systemen I binnen de organisatie om te voorkomen dat ze elkaar de tent uit vechten.
 3. Systeem III als de dagelijkse leiding die aan de hand van de principes van OBM de organisatie stuurt.
 4. Systeem IV die als functie heeft om de externe markt in de gaten te houden en aan de hand van scenario-analyses met de toekomst rekening houdt.
 5. Systeem V als ultieme baas die de verhouding tussen Systeem III (intern en nu) en Systeem IV (extern en de toekomst) bepaalt.

Voor de duidelijkheid: elke organisatie die het lukt om te blijven bestaan, omvat deze vijf systemen. Alleen zijn ze vaak te onduidelijk en te informeel. Daardoor ontstaat er veel te veel stress in de organisatie en bij de medewerkers van de organisatie. Door deze vijf systemen met Management Cybernetics goed te organiseren verdwijnt een hele hoop stress uit de organisatie en worden medewerkers meer ontspannen waardoor ze beter hun werk gaan doen.

Het gave aan Management Cybernetics is dat alle sturing gaat door middel van OBM. Daar wordt heel bewust voor gekozen omdat de introductie van OBM in de organisatie ervoor zorgt dat er minder schade is aan financiën, maar belangrijker nog: minder schade aan mensen. Want wanneer de organisatie goed volgens de principes van Management Cybernetics is georganiseerd en alle belangrijke werkzaamheden geoptimaliseerd zijn met OBM, dan vinden medewerkers hun werk super leuk om te doen en hebben ze er veel plezier in in plaats van dat hun werk hen stress oplevert. Dat zorgt voor veel minder uitval, ziekteverzuim en burn outs. Kortom, er is veel voor te zeggen om altijd OBM met Management Cybernetics te combineren.

De OBM Practitioner is onderdeel geworden van de opleiding Invloed Vergroten.

De logistieke details zijn:

 • Locatie: onze eigen trainingsruimte bij NLP.amsterdam
 • Adres: Binderij 7-L, 1185 ZH Amstelveen
 • Corona-proof: Ja!
 • Data: zie onderstaande formulier.
 • Tijden van 10 tot 17 uur, het kan soms 30 minuten uitlopen.
 • Tarief: zie onderstaand formulier.
 • Deze opleiding kan ook als een incompany training worden verzorgd.
 • Deze opleiding kan ook in het Engels worden gegeven.
 • Optioneel: examen doen bij de Vrije Universiteit van Amsterdam (examengeld is 450 euro en loopt via de Vrije Universiteit van Amsterdam).

De data vind je in het onderstaande formulier. Met dit formulier vraag je een gratis verkennend gesprek aan waarbij we telefonisch, via Skype of face to face afspraak maken om te bespreken wat je wil en wat je verwachtingen zijn en op welke manier wij daar aan kunnen voldoen.

Register