Event description

Sinds oktober 2016 ben ik samen met het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam bezig om een wetenschappelijke versie van NLP te ontwikkelen. Voor de duidelijkheid: op dit moment is NLP geen wetenschap en mensen die ten onrechte beweren dat NLP wel een wetenschap is, maken van NLP een pseudowetenschap. Dat moeten we natuurlijk voorkomen en daarom is het veel beter om NLP als een protowetenschap te beschouwen: een voorloper van een nog te ontwikkelen wetenschappelijke psychologie.

(Hier is een uitgebreide video (25 minuten) waar ik een compleet overzicht geef van alles wat er in de Advanced NLP Master Practitioner aan bod komt.)

De nieuwe versie van NLP heb ik ABC-NLP gedoopt. Dit omdat we NLP combineren met het ABC-model uit de toegepaste gedragsanalyse. Toegepaste gedragsanalyse is 100% wetenschappelijk. Sterker nog, van alle manieren om gedrag positief te beïnvloeden is toegepaste gedragsanalyse waarschijnlijk het best wetenschappelijk onderbouwd. NLP is een codewoord voor hypnose en hypnose is vandaag de dag ook 100% geaccepteerd door de wetenschap. Waar het ABC-model staat voor operant conditioneren, is hypnose een vorm van klassiek conditioneren. Dus met de combinatie van allebei, zoals bij ABC-NLP, heb je het beste van twee werelden.

Maar niet alleen met de wetenschap moet heel voorzichtig en zorgvuldig worden omgegaan, hetzelfde geldt ook voor de The Society of NLP® van Richard Bandler. Om die reden ben ik er erg trots op dat de onderstaande opleiding volledig goedgekeurd is door The Society of NLP® en ook door The Society of NLP® wordt gecertificeerd. Alle deelnemers aan “De filosofie en wetenschap van NLP” opleiding krijgen het Licensed Advanced Master Practitioner of NLP certificaat van The Society of NLP® met originele handtekening van Richard Bandler, de bedenker van NLP. Wij zijn de enige in Nederland en België waar je dit certificaat kan krijgen. Dat betekent wel dat deze opleiding alleen toegankelijk is voor mensen die reeds NLP Master Practitioner zijn. Wanneer je aan deze opleiding meedoet, dan wordt je inzicht in hoe NLP werkt zodanig versterkt dat je jezelf met recht Advanced NLP Master Practitioner mag noemen.

Het programma van De filosofie en de wetenschap van NLP

Het programma bestaat uit zes dagen waarin we alle aspecten van NLP laten terugkomen.

Dag één: wetenschap, pseudowetenschap en protowetenschap

Wat is wetenschap? Wat is filosofie? Als academisch geschoold filosoof, VU-certified OBM trainer/coach en gastdocent bij de Vrije Universiteit van Amsterdam (naast dat ik een van de weinig Licensed NLP Master Trainers ter wereld ben), ben ik de uitgelezen persoon om een wetenschappelijke versie van NLP te ontwikkelen. Hiervoor zijn drie dingen nodig:

  1. Met een goede onderbouwing moet NLP wetenschappelijk worden verwoord. Dit heb ik reeds met ADRIBA gedaan en ik ben nu bezig om dit in een boek vorm te geven.
  2. Vervolgens moet er wetenschappelijk onderzoek worden gedaan.
  3. Tenslotte moet dit onderzoek in wetenschappelijke tijdschriften worden gepubliceerd.

Tijdens deze eerste dag leer je wat wetenschap is en wat filosofie is en welke strategie we hebben gevonden om NLP wetenschappelijk en filosofisch te onderbouwen via toegepaste gedragsanalyse. Verder gaan we dieper in op hypnose omdat NLP feitelijk alleen maar een bijzondere manier van hypnose doen is. Tenslotte is het belangrijk dat ABC-NLP niet alleen werkt volgens de eisen van de wetenschap, andersom stelt NLP ook eisen aan de wetenschap. Om die reden gaan we in detail in op waarschijnlijkheid versus oorzaak/gevolg redenering.

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: hypnose en het metamodel.

Dag twee: van Introspectionisme naar Behaviorisme naar Cybernetica naar Enactivism

In de negentiende eeuw was Pavlov, de grondlegger van de gedragsanalyse, al bezig met hypnose. Vandaar dat het huwelijk tussen NLP en gedragsanalyse zo geslaagd is. Maar voor een goed begrip van waar NLP en toegepaste gedragsanalyse vandaan komt, beginnen we op dag twee met het Introspectionisme. NLP lijkt enigszins op het Introspectionisme, maar we zullen zien dat de belangrijke fouten die het Introspectionisme heeft gemaakt, worden vermeden door NLP omdat NLP een vorm van Cybernetica is.

Het Behavorisme is de achterliggende filosofie van de toegepaste gedragsanalyse. Old school Behaviorisme heeft een moeilijke relatie met Cybernetica. Maar op dag twee zullen we zien dat New school Behaviorisme juist Cybernetica omarmt. Tenslotte komen beide terug in de nieuwste school binnen de filosofie: Enactivism.

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: submodaliteiten, TOTE model.

Dag drie: evolutionaire gedragspatronen

Zowel NLP als Behavorisme krijgen vaak onterecht kritiek. Maar één vorm van kritiek is wel terecht, namelijk dat beide ervan uitgaan dat je als mens wordt geboren met een blanco leermachine. Maar de evolutie levert niets blanco af! Gelukkig is er redding: Cybernetic Big Five Theory. Cybernetic Big Five Theory laat zien dat de biologische hardware van ons brein ons een aantal specifieke gedragspatronen meegeeft. Inzicht in deze typische gedragingen helpt enorm om jezelf en anderen te begrijpen. Maar ook om beter om te gaan met andere mensen!

Op dag drie gaan we aan de slag om jouw gedragstype te vinden. Vervolgens ontdek je welke handleiding bij elk type hoort zodat je goed met jezelf en met andere mensen omgaat. Tenslotte gaan we met Cybernetic Big Five Theory aan de slag om te zien hoe de werking van oxytocine en dopamine voor jouw gedrag zorgt.

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: Neurogram® model.

Dag vier: taalfilosofie

Het Linguïstische gedeelte van NLP is gebaseerd op de taalfilosofie van de jaren vijftig en zestig van de vorige eeuw. Om die reden is het goed om alle taalpatronen van het metamodel en Miltonmodel opnieuw te bekijken. Want wanneer je de filosofische achtergrond kent, dan snap je veel beter waar deze taalpatronen overgaan. Sterker nog, ook je onbewuste wordt na dag vier veel beter in het gebruik van alle taalpatronen.

Naast alle taalpatronen, gaan we ook dieper in op de diepte en oppervlakte structuur aan de hand van het Triangulatie model. Tenslotte komen ook de vooronderstellingen aan bod.

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: metamodel, MIltonmodel, diepte en oppervlakte structuur.

Dag vijf: echt modelleren

Veel NLP opleidingen claimen dat ze excellent gedrag modelleren, maar daar is helemaal geen sprake van. Richard Bandler heeft vanaf dag één voor ogen gehad dat je een mathematisch model bouwt. Dit was gebaseerd op het werk van Donald Boyd. Hier is het chunken vandaan gekomen. Maar feitelijk modelleert niemand op deze manier.

Gelukkig is er een goed alternatief, namelijk subjectief Bayesiaans modelleren. Sinds 2012 maak ik hier gebruik van. Zo heb ik modellen gemaakt voor trainees & coaches, leraren, Cybernetic Big Five Theory en het meest beroemde model: van voetballers! Op dag vijf gaan we aan de slag met begrijpen hoe subjectieve Bayesiaanse statistiek werkt en waarom het zo goed samengaat met NLP (beide gaan uit van subjectiviteit!).

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: modelleren

Dag zes: ABC-NLP

Op de laatste dag gaan we aan de slag met toegepaste gedragsanalyse. Je leert alle ins en outs van het ABC-model. Belangrijker nog, we gaan deze dag alle NLP technieken waarop het ABC-model van toepassing is langs om er nieuwe versies van te maken die daadwerkelijk gebruik maken van het ABC-model. Dit gaat dan met name om de nieuwe versie van de zwart/wit terugspoeltechniek en alle tijdslijn technieken.

We gaan dieper in op de drie manieren waarop het brein leert, namelijk:

  1. Imprinting
  2. Associatief leren (Pavlov)
  3. Instrumenteel leren (ABC-model)

Onderdelen van NLP die op dag één aan bod komen: zwart/wit terugspoelen & tijdslijnen

[Voor meer informatie: zie de nog veel uitgebreidere Engelse tekst die ik voor The Society of NLP® heb geschreven al hier: The Science & Philosophy of NLP]

Inschrijven voor De filosofie en wetenschap van NLP opleiding

Deze opleiding is alleen toegankelijk voor NLP Master Practitioners. Mocht je nog geen NLP Master Practitioner zijn, kijk dan hier voor de juiste NLP opleiding. Er bestaat de mogelijkheid om dit programma heel voordelig uit te breiden met mijn NLP nascholingsprogramma (14 dagen) voor die mensen die hun NLP kennis en kunde flink willen opfrissen. Voor mensen die elders hun NLP opleiding hebben gedaan is dit zeer verstandig omdat het niveauverschil vaak groot is. Inschrijven is 100% veilig want je kunt altijd tot 24 uur van tevoren per email geheel kosteloos annuleren. De helft van de opbrengsten van dit programma wordt gebruikt voor het wetenschappelijk onderzoek naar NLP te financieren (boek schrijven, app ontwikkelen & onderzoek doen).

De data staan in het onderstaande formulier. De tijden zijn van 10 tot 17 uur (het kan 30 minuten uitlopen). De locatie is: NLP.amsterdam, Binderij 7-L, 1185 ZH, Amstelveen.

Het tarief is 1.295 euro inc. 21% BTW. Tot 1 september is er een boek-vroeg-korting en is het tarief slechts 975 euro. Het tarief voor het uitbreiden met het NLP nascholingsprogramma is slechts 975 euro inc. 21% BTW. Het uitbreiden met het NLP Nascholingsprogramma is zeer aan te raden wanneer je NLP Master Practitioner niet bij Joost van der Leij hebt gedaan.

Alle deelnemers krijgen het certificaat “Licensed Advanced Master Practitioner of NLP”.Cybernetic Big Five Theory

Kortom, er zijn dus alle redenen om NLP maximaal onder de knie te krijgen en schrijf je daarom vandaag nog in:

Register