Event description

Waarom ABC-NLP coaching?

Neuro-Linguïstisch Programmeren (NLP) is de meest effectieve manier om iemand te coachen. Dit omdat, anders dan bij alle andere coach methoden, NLP heel directief is. Goede NLP coaching is meer een 1-op-1 training dan iets anders. Waar andere coach opleidingen adviseren dat de cliënt zelf de oplossing moet vinden, dragen NLP coaches oplossingen aan. Uiteraard moet de cliënt het zelf leren toepassen, maar goed opgeleide NLP coaches weten hoe mensen uit de problemen komen.

ABC-NLP is de nieuwste versie van NLP. ABC-NLP combineert NLP met het ABC-model uit de toegepaste gedragsanalyse. Toegepaste gedragsanalyse vind je bijvoorbeeld terug in cognitieve gedragstherapie en bij de aanpak van autisme. De reden dat het zo belangrijk is om het ABC-model te gebruiken, is dat je met het ABC-model ervoor zorgt dat veranderingen ook blijvend zijn. Bij andere NLP coaching zijn de resultaten maar van korte duur, maar wanneer je ABC-NLP coaching doet, dan zijn de positieve veranderingen voor jaren en jaren. Kortom, wanneer je als coach aan de slag wil, wordt dan een ABC-NLP coach!

We ontwikkelen ABC-NLP samen met het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit van Amsterdam. Om die reden is ABC-NLP niet alleen de nieuwste versie van NLP, maar ook de enige versie van NLP die wetenschappelijk is onderbouwd. Maar wees gerust: de ABC-NLP coach opleiding is uitermate praktisch, begrijpbaar en meteen toepasbaar. Tegelijkertijd laat onderzoek zien dat door het toepassen van wetenschappelijke principes zoals het ABC-model, je ook meteen ziet dat ABC-NLP nog beter werkt dan alleen NLP:

Vergelijking statistisch onderzoek normale NLP en ABC-NLP in de periode 2013-2017

Vergelijking statistisch onderzoek normale NLP en ABC-NLP in de periode 2013-2017

Zoals je ziet, werkt ABC-NLP op alle vlakken beter. Of het nu gaat om je goed voelen (feelings), het verleden loslaten (memories), zorgen over de toekomst wegnemen (future) of te stoppen met piekeren (inner self talk).

Het ABC-NLP coach programma

Het ABC-NLP coach programma wordt gegeven door Licensed NLP Master Trainer™ Joost van der Leij. Joost is de enige Nederlandse NLP trainer die in het dankwoord wordt genoemd van een de boeken van Richard Bandler, de bedenker van NLP. Bovendien is Joost de enige NLP trainer, wereldwijd, die de NLP Practitioner op een top 100 universiteit mag geven.

Het ABC-NLP coach programma bestaat uit drie onderdelen:

 1. ABC-NLP Practitioner, hier leer je alles wat je normaal gesproken in de NLP Practitioner leer PLUS het ABC-model en het Neurogram® model.
 2. ABC-NLP Master Practitioner, hier leer je alles wat je nodig hebt om als hypnotherapeut aan de slag te gaan.
 3. ABC-NLP Coach dagen, hier leer je alles om als ABC-NLP Coach aan de slag te gaan.

De ABC-NLP Practitioner bestaat uit drie blokken (elk blok bestaat uit drie dagen):

 1. Het Neuro blok: hier leer je alles over hoe de hardware en de software van het brein werkt. Je leert met het Neurogram® model je eigen breintype herkennen en dat van anderen. Aan de hand van Cybernetic Big Five Theory leer je over alle psychische klachten die mensen kunnen hebben en hoe je die oplost. Tenslotte leer je de ABC-NLP basistechnieken om grip te krijgen op gevoelens, emoties, verleden, toekomst en je gedachtenwereld.
 2. Het Linguïstische blok: hier leer je alles over communicatie. Hoe je heel zuiver communiceert en precies achterhaalt waar je cliënt nu eigenlijk mee zit. Maar ook hoe je mensen positief met taal beïnvloedt. Dit alles mond uit in hypnose, zodat je als een volleerd hypnotiseur in staat bent om mensen onder hypnose te krijgen. Op die manier kun je hypnose gebruiken om problemen bij mensen op te lossen.
 3. Het Programmeren blok: hier leer je hoe het brein betekenis codeert. Door deze code te veranderen, verander je de betekenis die mensen aan hun leven en problemen geven. Hiermee zorg je ervoor dat ze een zeer positief zelfbeeld krijgen, weer van zichzelf gaan houden en eigenwaarde krijgen. Tenslotte sluiten we dit blok af met het dertig jaren plan zodat je je onbewustzijn programmeert om de komende jaren een top ABC-NLP coach te worden!

Omdat je naast alle ABC-NLP ook alles leert wat bij een normale NLP Practitioner opleiding hoort, krijg je na afloop van de ABC-NLP Practitioner het Licensed NLP Practitioner™ diploma met originele handtekening van Richard Bandler, de bedenker van NLP, als teken dat je NLP op Practitioner niveau hebt geleerd zoals de bedenker van NLP het heeft bedoeld.

De ABC-NLP Master Practitioner bestaat ook uit drie blokken (elk blok bestaat uit drie dagen):

 1. Het zelf ABC-NLP technieken maken blok: in de Practitioner leer je allemaal protocollen om problemen op te lossen. Heel veel problemen los je daarmee op. Maar niet allemaal. Daarvoor is het namelijk nodig om voor een individuele cliënt ter plekke iets geheel nieuws te kunnen bedenken. En dat leer je in de ABC-NLP Master Practitioner.
 2. Het Diep Trance blok: als je er met het basis ABC-NLP protocol uit de Practitioner niet uitkomt, is de oplossing heel vaak om met hypnose aan de slag te gaan. In de Practitioner heb je reeds de basis van hypnose gehad. In dit blok wordt die kennis verdiept. Eerst leer je nog vijf nieuwe manieren om mensen in een hypnotische trance te brengen. Vervolgens leer je hoe je met hypnose psychosomatische klachten kan oplossen en chronische pijn kan bestrijden. Tenslotte leer je hoe je met hypnose boven jezelf kan uitstijgen.
 3. Het Presentatie blok: zodra je als coach succes begint te krijgen, dan krijg je al snel zin om workshops te gaan geven. Tijdens het Presentatie blok leer je hoe je (a) de inhoud van je workshops vormgeeft, (b) hoe je jezelf emotioneel voorbereidt op het geven van een workshop en (c) hoe je inspeelt op wat je publiek wil leren.

Omdat je naast alle ABC-NLP ook alles leert wat bij een normale NLP Master Practitioner opleiding hoort, krijg je na afloop van de ABC-NLP Practitioner het Licensed NLP Master Practitioner™ diploma met originele handtekening van Richard Bandler, de bedenker van NLP, als teken dat je NLP op Master niveau hebt geleerd zoals de bedenker van NLP het heeft bedoeld.

De ABC-NLP Coach dagen bestaan uit twee blokken (elk blok bestaat uit drie dagen):

 1. De ABC-NLP Coach dagen voor ABC-NLP Practitioners. Tijdens deze dagen leer je het ABC-NLP Coach Format. Meer dan honderd ABC-NLP coaches, die ik de afgelopen jaren heb opgeleid, gebruiken dit format voor ABC-NLP coaching. Het ABC-NLP Coach Format geeft je alle handvatten die je nodig hebt om als coach aan de slag te gaan. Verder leer je meer over ABC-NLP coaching voor kinderen. En tenslotte is er een dag over Branding, Marketing & Sales voor de ABC-NLP coach zodat je ook weet hoe je klanten krijgt.
 2. De ABC-NLP Coach dagen voor ABC-NLP Master Practitioners. Tijdens deze dagen gaan we dieper in op alle psychische problemen die mensen kunnen hebben aan de hand van de Cybernetic Big Five Theory en het ABC-NLP Coach Format. Daarnaast gaan we je benchmarken zodat je weet waar je staat als ABC-NLP coach.

Na afloop van de ABC-NLP Coach dagen ontvang je het Licensed NLP Coach™ diploma met originele handtekening van Richard Bandler, de bedenker van NLP, als teken dat je NLP Coaching hebt geleerd zoals de bedenker van NLP het heeft bedoeld.

Tarief van de ABC-NLP Coach opleiding

Voor alle onderdelen van de ABC-NLP Coach opleiding kun je je ook los inschrijven. Omdat commitment geven om echt een ABC-NLP Coach te worden voor ons heel fijn is, krijg je extra voordeel wanneer je je in één keer voor de gehele ABC-NLP coach opleiding inschrijft. De tarieven voor de losse onderdelen zijn:

 1. ABC-NLP Practitioner 1975,- euro
 2. ABC-NLP Master Practitioner 1975,- euro
 3. ABC-NLP Coach Dagen 1275,- euro

In totaal gaat het om 5225,- euro. Maar wanneer je je inschrijft voor het gehele programma van de ABC-NLP Coach opleiding is het tarief slechts 3995,- euro inc. 21% BTW. Bovendien is het mogelijk om dit tarief in 24 maanden te voldoen! Dat is slechts 166,45 euro per maand.

Wanneer je erover denkt om als coach aan de slag te gaan, of iets met NLP te doen of ABC-NLP coach te willen worden, dan is de eerste stap, het aanvragen van een gratis en geheel vrijblijvend verkennend gesprek. Dan maak je kennis met Joost van der Leij en is er alle gelegenheid om te ontdekken hoe goed dit programma aansluit bij jouw wensen. Om het gratis verkennend gesprek aan te vragen, vul je het onderstaande formulier in:

Register