Event description

Verbaal excelleren doe je door gebruik te maken van associatief leren en instrumenteel leren. Associatief leren is bekend dankzij het onderzoek van Pavlov. Ons brein koppelt zintuiglijke ervaringen aan elkaar. En woorden zijn zintuiglijke ervaringen, want die hoor of zie je. Bovendien is verbaal gedrag een vorm van instrumenteel leren. Instrumenteel leren werkt volgens Antecedenten en Consequenties. Met de Verbaal Excelleren workshop leer je je Antecedenten te optimaliseren door ze verbaal goed te formuleren.

Wat zijn antecedenten en waarom is het slim om ze te optimaliseren? Antecedenten zijn alles wat er plaatsvindt voordat gedrag plaatsvindt. De term komt uit de toegepaste gedragsanalyse waar Skinner het ABC-model heeft ontdekt. De A in het ABC-model staat voor Antecedenten. De B staat voor Behavior, dus gedrag. En C staat voor Consequenties, alles wat er plaatsvindt nadat het gedrag heeft plaatsgevonden.

Wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de Consequenties veel meer invloed hebben op toekomstig gedrag dan de Antecedenten. Om die reden is het belangrijk om het ABC-model je eigen te maken zodat je ervoor kan zorgen dat ongewenst gedrag uitdooft en gewenst gedrag toeneemt. Antecedenten zijn vooral bedoeld om ervoor te zorgen dat gewenst gedrag minstens één keer wordt uitgeprobeerd zodat we daarna via Consequenties in de vorm van positieve bekrachtiging ervoor kunnen zorgen dat het gewenste gedrag blijvend wordt gedaan.

De gemakkelijkste manier om ervoor te zorgen dat iemand, bijvoorbeeld een medewerker, nieuw en positief gedrag op zijn minst één keer uitprobeert, zijn verbale Antecedenten. Met andere woorden: met de juiste woorden de medewerker aansporen om aan de slag te gaan op de nieuwe manier.

Helaas is het zo dat de meeste mensen weliswaar dit goed bedoelen, maar vaak onhandig formuleren. Terwijl we weten dat wanneer je de juiste woorden gebruikt, je de kans dat mensen veranderen aanzienlijk groter maakt. Om die reden organiseren we, samen met het Aubrey Daniels Research Institute for Behavior Analysis (ADRIBA) van de Vrije Universiteit, een workshop waarin je de top drie meest invloedrijke taalpatronen leert. Dit zijn dezelfde invloedrijke taalpatronen zoals die worden behandeld in ons gratis rapport “Hoe je medewerkers meekrijgt met jouw verhaal: de drie beste hypnotische taalpatronen”.

Tijdens deze twee uur durende workshop leer je nog meer details over deze drie taalpatronen. Maar belangrijker nog: je onbewuste wordt getraind om deze taalpatronen ook meteen in de praktijk te gebruiken. Want de werkelijkheid is dat ons vermogen om te spreken en te schrijven voor het overgrote deel onbewust is. We weten wel in algemene zin waar we het over hebben, maar onze keuze voor woorden en de volgorde waarin die woorden uitgesproken of getypt worden, wordt bepaald door het onbewuste. Kortom, om goed te worden en de juiste woorden te gebruiken om mensen aan te sporen nieuw gewenst gedrag uit te proberen, kan alleen met een training die het onbewuste traint de juiste taalpatronen te gebruiken. Om die reden is deze workshop zeer waardevol.

De workshop vindt plaats bij NLP.amsterdam. Inschrijven is nog steeds 100% veilig, want je kunt probleemloos geheel kosteloos per email annuleren. De eerstvolgende datum staat in het formulier hieronder. Vanwege de ruimte op de Vrije Universiteit is het aantal deelnemers beperkt. Dus wanneer je mee wilt doen, schrijf je dan meteen in via het onderstaande formulier:

Register