Blog

Leerstijlen

Een populair idee is dat er zogenaamde “leerstijlen” zijn. Leerstijlen zijn begonnen met NLP. NLP strategieën bestaan uit de vijf zintuigen, ook wel VAKOG genoemd. Visueel, auditief en kinesthetisch (gevoel). De O en de G staan voor geur en smaak. NLP strategieën zijn een manier om menselijk gedrag in kaart te brengen en vormen een

Metaprogramma's

Metaprogramma’s

Metaprogramma’s zijn breinfilters. Ons brein filtert veel van de binnenkomende zintuiglijke data weg door te abstraheren. Ons brein bestaat uit verschillende lagen die data van onder naar boven doorgeven. In een onderliggende laag geven meerdere hersencellen hun bevindingen door een hogerliggende cel die van de binnenkomende informatie een samenvatting maakt. Om vervolgens weer met een